Kameno volno je mogoče vedno znova reciklirati.

Kamen je ena najpogostejših surovin na zemlji, vendar moramo še naprej paziti na to, kako izrabljamo trajnostne vire. Našo tehnologijo smo razvili na način, ki nam omogoča, da odpadne materiale iz drugih panog uporabljamo za alternativne surovine. Gradbeni sektor proizvede tretjino vseh odpadkov in velik del teh danes konča na deponijah. Prav zato moramo preprečiti spreminjanje naših gradbenih izdelkov v odpadke. To dosežemo s proizvodnjo dolgo obstojnih izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati, in s ponudbo storitve recikliranja.

Naše izdelke je pri obnovi ali rušenju objekta mogoče enostavno odstraniti in nato reciklirati v nove izdelke. Kameno volno je dejansko mogoče vedno znova reciklirati v novo kameno volno. To je pomemben del »krožnega« poslovnega modela – še en način, kako lahko sodelujete v naši viziji trajnostnih mest prihodnosti.

Ste vedeli?

Za naš hortikulturni izdelek Grodan, ki se uporablja v steklenjakih, smo razvili tudi sistem vračanja materiala. Danes lahko več kot 90 % uporabnikov izdelka Grodan v EU uporablja naše reciklirane rešitve, mi pa storitve nenehno razvijamo naprej.

Man checking green basil plants in greenhouse.  GRODAN, Green, Horticulture.