Zakaj kamena volna

Kamen in civilizacija sta ustvarjena drug za drugega. ROCKWOOL® iz tega razmerja vzame najboljše, da bi izboljšal naše zdravje, dobrobit in udobje.

7 moči kamna

Doslej nam je uspelo to naravno moč razčleniti na sedem moči, ki so vtkane v različne lastnosti kamene volne. To je sedem razlogov, zaradi katerih verjamemo, da se lahko najbolj razširjen vir na svetu obdeluje in preoblikuje v edinstvene, uporabne in zanimive rešitve za naše kupce. Trdno smo prepričani, da lahko z uporabo teh sedmih moči pri vsem, kar počnemo, ponudimo rešitve za nekatere izmed največjih izzivov današnjega časa.

Prepričani smo, da ima kamen še veliko lastnosti, ki jih moramo še odkriti. Ko jih bomo odkrili, jih bomo spremenili v nove izdelke, ki bodo izboljšali kakovost življenja vsem, ki se bodo srečali z njimi. Prav zato je teh sedem moči bistvo vsakega izdelka ROCKWOOL.

Sproščamo naravno moč kamna

Neponovljivo vznemirljiv občutek je razprostranjen naravni vir spreminjati v izdelke, ki bogatijo sodobno življenje. A naše iskanje s tem še ni končano, saj obstaja še veliko reči, ki jih moramo odkriti. Skupina ROCKWOOL izkorišča sedem moči kamna za stvarjanje izdelkov, ki nudijo ciljne odgovore na največje izzive, s katerimi se sooča naš svet.

01

Požarna odpornost

Prenese temperature tudi nad 1.000 °C.

V mestnih območjih z omejenim prostorom vse več ljudi dela in si ustvarja dom v visokih zgradbah. Te zgradbe so lahko odlične rešitve za varno nastanitev naraščajočega prebivalstva.

Več o tem

02

Toplotne lastnosti

Z ohranjanjem optimalne notranje temperature in ozračja varčuje z energijo.

Je predpogoj za doseganje bolj zdravih in prijetnejših življenjskih in delovnih pogojev ter prispeva z izboljšanju življenja ljudi, posebej v urbanem okolju. Z vzdrževanjem temperature je mogoče močno zmanjšati stroške ogrevanja, hlajenja in prezračevanja ter ogljični odtis objekta.

Več o tem

03

Akustične lastnosti

Blokira, absorbira ali ojača zvoke.

Od železnic do tramvajev, cest in letališč – dobra infrastruktura je ključna za urbano življenje, ki je lahko zelo hrupno. Nastale vibracije, ki se prenašajo po tleh, hrup, ki ga ustvarja promet, in predvsem onesnaženost s hrupom, ki jo povzroča aktivnost ljudi, resno in negativno vplivajo na našo dobrobit, posebej v gosto naseljenih območjih.

Več o tem

04

Trpežnost

Nespremenljive lastnosti in trpežnost ob enostavnejši vgradnji.

V urbanih območjih, kjer ni dovolj prostora, vse več ljudi dela in si ustvarja dom v visokih zgradbah. Te strukture so lahko odlične rešitve za varno nastanitev naraščajočega prebivalstva.

Več o tem

05

Estetika

Združitev estetike in visoke učinkovitosti s številnimi možnostmi.

Ko ljudje živijo in delajo v estetsko privlačnih prostorih, se počutijo prijetno in motivirano. Okolja, v katerih ljudje radi preživljajo čas, lahko izboljšajo družbeno povezanost in naredijo mestne četrti bolj varne ter zdrave.

Več o tem

06

Varčna poraba vode

Omogoča pametno upravljanje našega najdragocenejšega vira.

Naraščajoče število prebivalcev predstavlja obremenitev za tradicionalno proizvodnjo hrane, medtem ko nas podnebne spremembe silijo k razmišljanju, kako preprečiti poplave. Kameno volno je mogoče obdelati tako, da po potrebi vpija ali odbija vodo ali omogoča njeno kroženje v steklenjaku. S tem pomaga reševati vrsto izzivov pri varčnem upravljanju vode.

Več o tem

07

Krožnost

Kameno volno je mogoče vedno znova reciklirati.

Kamen je ena najpogostejših surovin na zemlji, vendar moramo še naprej paziti na to,
kako izrabljamo trajnostne vire. Našo tehnologijo smo razvili na način, ki nam mogoča, da odpadne materiale iz drugih panog uporabljamo za alternativne surovine.

Več o tem
Za soočanje z največjimi globalnimi izzivi uporabljamo sedem moči kamna.