Fire resilience

Building fires today develop 5-10 times faster than 50 years ago due primarily to our increased use of plastics and other synthetic materials. Fire-resilient stone wool insulation can slow the spread of fire, which can make the difference between a fire in a building and a building on fire.

Izboljšanje požarne odpornosti

Ljudje imajo pravico pričakovati, da so njihovi domovi, delovna mesta, šole in bolnišnice varni.  Požari v zgradbah se dogajajo in ko se pripetijo, je varnost stanovalcev in gasilcev v veliki meri odvisna od tega, kako se stavba obnaša med požarom.

Naša izolacija je bistveni element požarno odpornih stavb, saj so vlakna kamene volne negorljiva in odporna na temperature do 1000 ºC.  To je bistvenega pomena za omejevanje požara in preprečevanje, da bi požar v stavbi postal goreča stavba.  Ker ima zgolj minimalno vsebnost organskih snovi, izolacija ROCKWOOL ne proizvaja strupenega dima. 

Najmanj, kar bi morali zagotoviti je, da je vsaka srednje visoka in visoka zgradba obložena in izolirana z negorljivimi* materiali, ki ne oddajajo strupenega dima, ko jih zajame ogenj.
*Vsaj razreda A2 s1, d0 po standardu EN 13501-1.

Primeri

Vlakna kamene volne so odporna na temperature, ki presegajo 1.000 ºC.