Protipožarna zaščita

Kamena volna se proizvaja iz kamnine vulkanskega porekla, tako da so izolacijske plošče po svoji sestavi iz približno 98 % kamnine.

ROCKWOOL kamena volna je popolnoma nevnetljiv izolacijski material, ki sodi v najvišji razred reakcije na požar – A1, s tališčem nad 1000 °C. Preprečevanje širjenja požara pomeni tudi manjšo onesnaženost zraka, tal in vode. Požari po svetu na letni ravni poškodujejo ali uničijo 2-5 % stanovanjskih zgradb. Letno število žrtev se giblje med 40.000 in 50.000, največji delež se jih ponesreči v stanovanjskih objektih. Vendar je grozljivo, da celo 8 izmed 10 ljudi, ki se smrtno ponesrečijo v požaru, ne umrejo zaradi visoke temperature ali ognja, ampak zaradi zadušitve s strupenimi plini (izvor:NIBRA).