NAŠA ZGODOVINA

Stoletje razvoja

Od svoje ustanovitve leta 1937 se je skupina ROCKWOOL razvila v globalno podjetje, sestavljeno iz 28 tovarn za proizvodnjo kamene volne in 7 drugih tovarn na 3 kontinentih. Skupina trenutno zaposluje več kot 10.500 strokovnih sodelavcev. Veliko se je spremenilo od registracije ROCKWOOL®.

Začetki
Vse se je začelo leta 1909, ko sta H. J. Henriksen, gradbeni podjetnik, in V. Kähler, proizvajalec ploščic, skupaj ustanovila podjetje I/S H. J. Henriksen & V. Kähler na majhnem otočku na Danskem. Do leta 1937 so bile glavne dejavnosti izkopavanje gramoza, laporja in premoga ter izdelava ploščic.

Leta 1935 je družba kupila pravice za 5.000 USD za uporabo tehnologije in proizvodnjo kamene volne v Skandinaviji in Nemčiji.
Dve leti po tem, leta 1937, se je začela prva proizvodnja kamene volne na Danskem, kmalu nato še na Švedskem in Norveškem.

Zgodnja leta
Na samem začetku štiridesetih let 20. stoletja je bila proizvodnja kamene volne le majhen del prometa matične družbe, med drugo svetovno vojno pa je proizvodnja upadla.

Toda učinkovitejše vodenje in proizvodni procesi ter visoka stopnja usmerjenosti v raziskave in razvoj so bili temelji za postopno širitev.

Leta 1954 se je začela proizvodnja v Nemčiji, v prvi tovarni izven Skandinavije. V šestdesetih in sedemdesetih letih se je družba širila po Evropi.

Leta 1937 je skupina ROCKWOOL začela s prvo proizvodnjo kamene volne v Hedehusene na Danskem

Danes skupina ROCKWOOL pokriva več specializiranih poslovnih enot
Danes skupina ROCKWOOL pokriva več specializiranih poslovnih enot

Danes skupina ROCKWOOL pokriva več specializiranih poslovnih enot

Skupina ROCKWOOL gre po samostojni poti
Po več kot pol stoletja uspešnega sodelovanja so se leta 1962 družinski lastniki odločili razdeliti družbo. Claus Kähler, ki je bil takrat glavni izvršni direktor družbe, je predlagal načrt razdelitve, ki je bil predstavljen družini Henriksen. Slednji so se odločili obdržati tradicionalni del družbe, ki je sestavljen iz prodnatih jam, gaziranega betona in podobnega. Tako je družina Kähler tedaj prevzela polno lastništvo nad poslovanjem z izolacijsko dejavnostjo in spremenila ime matične družbe v I/S Kähler & Co.

Naftna kriza
Zaradi naftne krize so cene po vsem svetu rasle in mnogi so odkrili prednosti izoliranja svojih domov. To je razlog, da so bila sedemdeseta leta dobra za skupino ROCKWOOL, saj se je promet povečal iz 360 milijonov DKK v letu 1970 na 1,6 milijarde DKK v letu 1979.

Danes je največja tovarna kamene volne na svetu, glede na količino proizvedene kamene volne, kupljena leta 1971 na Nizozemskem.

Od leta 1976 je družba strukturirana tako, da je ROCKWOOL International A/S matična družba z lokalnimi podružnicami v različnih državah.

Novi časi, novi izdelki
V letih intenzivne predanosti raziskavam in razvoju idej so se na novo razvili novi izdelki, ki temeljijo na napredni tehnologiji izdelave kamene volne, na primer:

ROCKFON akustične plošče so bile uvedene od leta 1962, leta 1969 pa je bil na seznam izdelkov dodan GRODAN – posebna mineralna volna, ki vpija vodo in na ta način nadomešča zemeljski substrat in mah, ki se uporabljata za vzgojo rastlin v rastlinjakih.

ROCKPANEL plošče za oblaganje so bile predstavljene leta 1985, leta 1991 pa je bila ustanovljena družba, ki se ukvarja s proizvodnjo posebnih vlaken LAPINUS. Danes so ta poslovna področja pomemben in rastoči del skupnega prometa skupine ROCKWOOL.

Leta 1996 je bila družba ROCKWOOL International A/S, matična družba skupine ROCKWOOL, uvrščena na borzi NASDAQ v Köbenhavnu.

Po vsem svetu...
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je skupina ROCKWOOL doživela največjo geografsko rast. Začelo se je leta 1988 z nakupom prve tovarne kamene volne izven Evrope v Kanadi, blizu Toronta.

Po padcu železne zavese se je skupina ROCKWOOL začela umeščati v vzhodni Evropi, najprej s pridobitvijo največje tovarne kamene volne v nekdanji DDR leta 1991. Dve leti pozneje, leta 1993, so kupili največjo tovarno kamene volne na Poljskem in leta 1999 največjo tovarno v Ruski federaciji.

Poleg na vzhod je leta 1999 skupina nadaljevala širitev na južnoevropske trge, leta 2000 pa je bila ustanovljena nova tovarna v Španiji. Istega leta se je skupina ROCKWOOL začela širiti na Daljni vzhod z nakupom tovarne v Maleziji.


Prisotnost na borzi
Leta 1996 je bila na borzi NASDAQ v Köbenhavnu predstavljena skupina ROCKWOOL (ROCKWOOL International A/S). S tem je bila izpeljana tranzicija skupine ROCKWOOL iz tradicionalnega družinskega podjetja v sodobno in učinkovito družbo.

Izvedite več o skupini ROCKWOOL

Back