Izjava o zasebnosti

Skupina ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. (»ROCKWOOL«) je zavezana k varovanju vaše zasebnosti na spletu.

S tem namenom je uvedla zavezujoča pravila poslovanja (»ZPP«), ki predstavljajo globalni standard na področju zahtev za varstvo podatkov in veljajo za vsa podjetja skupine ROCKWOOL.

Če boste podjetju ROCKWOOL posredovali osebne podatke prek spletnega mesta www.rockwoolgroup.com (»spletno mesto«), bo podjetje ROCKWOOL z njimi ravnalo skladno s pravili ZPP in nacionalnimi zakoni o obdelavi osebnih podatkov, kot je skupina ROCKWOOL International A/S določila v naslednji izjavi o zasebnosti.

 1. Splošna načela za obdelavo osebnih podatkov

Uredba o obdelavi zasebnih podatkov je podlaga, ki zagotavlja, da se z osebnimi podatki ravna ustrezno. Skupina ROCKWOOL bo vedno zagotavljala, da:

 • se osebni podatki obdelujejo pošteno, zakonito in transparentno,
 • ustrezno, relevantno in v ustreznem obsegu,
 • so osebni podatki točni in posodobljeni – netočni ali nepopolni osebni podatki bodo popravljeni, izbrisani ali se ne bodo več obdelovali,
 • se osebni podatki ne bodo hranili dlje, kot je to potrebno,
 • se bodo osebni podatki obdelovali samo za poseben, nedvoumen in zakonit namen ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni,
 • bodo osebni podatki varni.

2. Vrste osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo zbirali in obdelovali na več načinov, ko boste z nami stopili v stik prek različnih kanalov, vključno z našim spletnim mestom, npr. zaposlitvenim spletnim mestom skupine ROCKWOOL.

Določene podatke moramo obdelovati, da bi vam zagotavljati želene storitve, medtem ko se lahko za posredovanje drugih odločite sami. Vedno vam bomo sporočili, katere osebne podatke potrebujemo (npr. z uporabo zvezdice (*)) in kakšne bodo posledice, če nam jih ne boste posredovali, npr. da ne bomo mogli (povsem) izpolniti vaše zahteve.

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo, lahko v splošnem razdelimo v naslednje kategorije:

 • informacije za stik, npr. ime, naslov, telefonska številka, e-naslov, naziv, podjetje, v katerem ste zaposleni, itd.;
 • informacije, ki nam jih zagotovite, ko z nami stopite v stik prek spletnih obrazcev za stik;
 • informacije o profilu, če si pri nas ustvarite profil ali račun, vključno z uporabniškim imenom in šifriranim geslom;
 • informacije o uporabniku, npr. tehnični podatki o uporabi in ogledovanju, vključno z IP-naslovi, ob obisku naših spletnih mest ali aplikacij, tudi spletnih mest tretjih strani (glejte tudi 5. člen spodaj).
 • Pri zaposlovanju prek zaposlitvenega spletnega mesta skupine ROCKWOOL bomo dodatno obdelovali:
  • podatke o veščinah, izobrazbi in delovnih izkušnjah;
  • rezultate ocenjevanja v okviru postopka zaposlitve;
  • podatke o starosti in spolu.

V začetnih fazah zaposlovanja ne zbiramo in obdelujemo podatkov posebnih kategorij, kot so rasa ali etnično poreklo, politično, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v delavskih sindikatih, genetski/biometrični podatki, spolna usmerjenost in/ali zdravje. V poznejših fazah zaposlovanja bomo morda morali pridobiti osebne podatke posebnih kategorij ali kazenske evidence, če bodo lokalni predpisi s področja zaposlovanja to zahtevali.

3. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujemo samo zaradi zakonitih razlogov in jih v splošnem obdelujemo samo, če:

 • ste nam takšno obdelavo dovolili,
 • je obdelava nujna za izvajanje pogodbe,
 • je obdelava nujna za zagotavljanje skladnosti z zakoni, ki jih moramo spoštovati, ali
 • je obdelava nujna zaradi naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretje strani in takšna obdelava ni škodljiva za vas, kot so na primer naši interesi pri razvijanju, ocenjevanju, trženju in prodajanju naših izdelkov in storitev, iskanju, razvijanju in ohranjanju poslovnih odnosov z našimi strankami ter dobavitelji ter druge poslovne povezave, npr. prek razvrščanja, analiziranja in pripravljanja statistik o naših strankah.

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • da vam omogočamo uporabo spletnega mesta, naših storitev in izdelkov;
 • da z vami stopimo v stik v okviru običajnega odnosa s stranko;
 • da vam pošljemo e-novice ali drugo tržno gradivo, vključno z anketami, če ste to zahtevali;
 • da vam zagotavljamo splošne storitve in podporo za stranke;
 • da pridobimo vpoglede v stranke in informacije o uporabi vrste naših storitev, vključno s spletnimi mesti in aplikacijami, ter za njihovo vrednotenje in izboljšanje;
 • za prilagoditev vsebine spletnega mesta in iskanje po spletnem mestu po meri;
 • za ustvarjanje in iskanje potencialnih poslovnih strank;
 • za zapolnitev prostih delovnih mest;
 • za shranjevanje podatkov kandidatov za morebitno prihodnje zaposlovanje;
 • za shranjevanje prijav za morebitno prihodnje zaposlovanje;
 • da zunanjim osebam omogočimo, da postanejo potencialni kandidati ali se uvrstijo na seznam kandidatov;
 • za zagotavljanje skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni.

4. Privolitev

Spletno mesto uporabnikom zagotavlja možnost podajanja privolitve, kar pomeni, da se lahko sami odločite, ali želite prejemati naše e-novice, posebne ponudbe in druge informacije o novostih, dogodkih in storitvah. Opis tržnih ponudb vam bo na voljo pred zbiranjem vaših podatkov, prav tako pa boste morali privoliti v pošiljanje katerega koli tržnega gradiva po e-pošti. Če želite, da vas odstranimo s seznama prejemnikov, ker o določeni temi ne želite več prejemati obvestil, kliknite povezavo za odjavo na dnu e-poštnega sporočila, od katerega se želite odjaviti.

5. Piškotki

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Več o tem si lahko preberete v našem pravilniku o uporabi piškotkov.

6. Skupina ROCKWOOL

Zbrani osebni podatki bodo morda skladno z nameni, za katere so bili zbrani, preneseni podjetjem skupine ROCKWOOL v drugih državah, če bo takšen prenos vaših osebnih podatkov skladen z zakonom.

V primeru podjetij skupine ROCKWOOL, ustanovljenih v državah zunaj EU/EGP, ki ne veljajo za varne tretje države (tj. ne zagotavljajo ustrezne ravni zaščite podatkov), se kot zakonita polaga za prenos vaših podatkov uporabljajo ZPP skupine ROCKWOOL.

Pregled organiziranosti skupine ROCKWOOL je na voljo tukaj.

7. Razkritje, prenos in omogočanje dostopa do osebnih podatkov tretjim stranem

Naše razkritje in prenos vaših osebnih podatkov tretjim stranem (podjetjem zunaj skupine ROCKWOOL) se izvaja v najmanjši možni meri in v primeru obstoja ustrezne ravni zaščite podatkov. Osebne podatke lahko razkrijemo tretjim stranem ali jim omogočimo dostop v naslednjih primerih:

 • če tretje strani izvajajo storitve v našem imenu, npr. gostovanje, IT-podporo, tržne ali administrativne storitve itd.; takšne tretje strani smejo osebne podatke obdelovati samo po naših navodilih in skladno s pisno pogodbo za obdelovalca podatkov;
 • za vzpostavitev, uveljavljanje ali zaščito naših zakonitih pravic;
 • če ste predhodno podali soglasje za razkritje osebnih podatkov tretji strani;
 • v primeru kakršne koli združitve, prodaje, skupnega posla, odstopa pravic, prenosa ali druge razdelitve kakršnega koli deleža premoženja ali delnic skupine ROCKWOOL (tudi v povezavi s kakršnimi koli stečajnimi ali podobnimi drugimi postopki, a ne omejeno na njih);
 • kot je določeno v pravilniku o uporabi piškotkov, prim. 5. člen zgoraj.

Če se prejemnik osebnih podatkov nahaja v državi zunaj EU/EGP, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varovanja podatkov, bomo vaše osebne podatke takšnemu prejemniku prenesli samo skladno s pisno pogodbo o prenosu na podlagi standardnih pogodbenih členov Evropske komisije.

8. Vaše soglasje

Kot je navedeno zgoraj, bodo nekatere naše dejavnosti obdelave zasnovane na vašem soglasju. V takšnem primeru lahko svoje soglasje kadar koli umaknete.

Če boste svoje soglasje umaknili, bomo nehali obdelovati vaše osebne podatke, razen do dovoljenega obsega nadaljnje obdelave ali hrambe ali obsega obdelave in hrambe, ki ga določajo veljavni zakoni s področja osebnih podatkov ali drugi veljavni zakoni in predpisi.

Upoštevajte, da umik vašega soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred umikom. Zaradi umika vašega soglasja prav tako morda ne bomo mogli v celoti izpolniti vaših zahtev ali vam v celoti zagotoviti naših storitev.

9. Varnost

Skupina ROCKWOOL se zavezuje, da izvaja ustrezne varnostne ukrepe za zaščito varnosti vaših osebnih podatkov, varnostne ukrepe pa izvajamo tudi na spletnem mestu, da bi podatke, ki jih nadzorujemo, zaščitili pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem.

10. Vaše pravice

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov o vas, ki jih obdelujemo, ob upoštevanju določenih zakonskih izjem. Če želite, lahko nasprotujete zbiranju in nadaljnji obdelavi svojih osebnih podatkov, prav tako pa jih lahko popravite, če je to potrebno. Od nas lahko zahtevate tudi omejitev obdelave.

Izbrisali ali popravili bomo vsako informacijo, ki je netočna ali zastarela, če uporabnik to od nas zahteva.

Če želite, lahko kadar koli zahtevate izbris informacij, posredovanih zaposlitvenemu spletnemu mestu skupine ROCKWOOL. Kljub takšni zahtevi bodo informacije shranjene skladno z veljavnimi pravnimi in regulativnimi zahtevami. Podatki bodo odstranjeni skladno z lokalnimi predpisi z zadevnega področja, konfiguriranimi v sistemu. Obdobje shranjevanja znaša 6 mesecev, razen če lokalne pravne zahteve predpisujejo daljše ali krajše obdobje.

Prav tako bomo vaše osebne podatke izbrisali brez neupravičenega odlašanja, razen če imamo zakonito podlago za njihovo nadaljnjo obdelavo (če je obdelava na primer nujna za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo pravnega zahtevka ali pa je nujna za izvajanje pogodbe, sklenjene z vami). 

Za uveljavitev katere koli od pravic, omenjenih zgoraj, stopite v stik z nami (glejte 13. člen).

Pri vložitvi zahtevka nam posredujte ustrezne informacije, potrebne za njegovo obdelavo, vključno z vašim imenom in priimkom ter e-naslovom. Na zahtevek se bomo odzvali v čim krajšem času, največ v enem mesecu.

Če se ne strinjate z našo obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri lokalnem organu za varovanje podatkov.

11. Pritožbe

Če bi se radi pritožili zaradi obdelave osebnih podatkov v skupini ROCKWOOL, nam lahko to kadar koli sporočite (glejte 13. člen).

Vašo pritožbo bomo pregledali in stopili z vami v stik, če bomo potrebovali dodatne informacije. Prejem vaše pritožbe ali ugovora vam bomo potrdili v petih delovnih dneh.

Trudimo se, da bi vsako pritožbo ali ugovor obdelali v enem mesecu.  Če odločitve ne bomo mogli sprejeti v enem mesecu, vas bomo obvestili o razlogih za zamudo in o tem, kdaj lahko pričakujete naš odgovor (v šestih mesecih od prejema).

Kadar koli pred, med ali po pritožbenem postopku, kot je opisano zgoraj, lahko pritožbo prav tako posredujete lokalnemu organu za varovanje podatkov ali drugemu ustreznemu pravnemu organu.

12. Povezave do drugih spletnih mest itd.

Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ali povezanih spletnih mest. Za vsebino na spletnih mestih drugih podjetij (spletnih mestih tretjih strani) ali ravnanje takšnih podjetij v povezavi z zbiranjem osebnih podatkov nismo odgovorni. Ko boste dostopali do spletnih mest tretjih strani, preberite pravilnike njihovih lastnikov o varovanju osebnih podatkov in druge zadevne pravilnike.

13. Podatki za stik

V primeru zahteve ali vprašanja o naši obdelavi vaših osebnih podatkov ali o tej izjavi o zasebnosti na splošno stopite v stik z nami:

ROCKWOOL International A/S

Hovedgaden 584

2640 Hedehusene

Danska

 

Služba za pravne zadeve skupine

E-naslov: dataprotection@rockwool.com

 

 

 

Različica 1.2, 14. 3. 2018

Back