DOKUMENTI, OBJAVLJENI NA TEH SPLETNIH STRANEH

Dovoljujemo uporabo dokumentov (kot so letno poročilo, poročilo o varovanju okolja, sporočila za medije, tehnični listi, katalogi in ostalo) s teh spletnih strani POD POGOJI: (1) da se spodaj navedeno sporočilo o avtorskih pravicah (copyright) doda k vsem kopijam; (2) da se dokumenti s teh strani uporabljajo samo v informativne, nekomercialne in nekonkurenčne namene ter se ne smejo kopirati in shranjevati na nobenem računalniku niti objavljati v nobenem mediju: (3) niso dovoljene nikakršne spremembe na dokumentih. Uporaba dokumentov s področja novic/sporočil za medije in novinarstva na splošno, objavljenih v nekem mediju, ne predstavljajo kršitev zgoraj navedene točke (2) POD POGOJEM, da se spoštujeta pravili (1) in (3). Uporaba v vse druge namene, ki niso tukaj omenjeni, je izrecno prepovedana in ima lahko za posledico resne civilne in kazenske sankcije.

Dovoljenje za uporabo zgoraj navedenih dokumentov ne vključuje oblikovanja ali format www.rockwool.hr spletne strani ali nekaterih drugih spletnih strani, ki so last ali pod nadzorom ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Elementi ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. spletnih strani so zakonsko zaščiteni in jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati v katerem koli delu. Logotip, grafične elemente ali slike s katere koli ROCKWOOL spletne strani ni dovoljeno kopirati ali uporabljati, razen če to ni izrecno dovoljeno s strani ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. ni odgovoren za ustreznost informacij iz dokumentov in z njimi povezanih grafičnih elementov, objavljenih na teh spletnih straneh, za katerikoli namen. Vsi dokumenti in grafični elementi so na voljo kot takšni, brez kakršnega koli jamstva. ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično škodo, ali katero koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube podatkov, dobička ali uporabe, bodisi v povezavi s pogodbo, napačne uporabe ali drugega dejanja, ki lahko nastanejo ali so v zvezi z uporabo razpoložljivih informacij na teh spletnih straneh.

Dokumenti in z njimi povezani elementi grafike, objavljeni na tej spletni strani, lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tiskarske napake.
AVTORSKE PRAVICE (COPYRIGHT) Copyright © ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan. Vse pravice pridržane.

BLAGOVNA ZNAMKA (ŽIG) ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION, RockDelta, BUILDDESK, LAPINUS FIBRES in GRODAN in/ali imena ostalih proizvodov, ki so tukaj navedeni, so ali blagovne znamke (žigi) ali registrirane blagovne znamke (žigi) družbe ROCKWOOL International A/S in/ali njegovih podružnic in z njim povezanih družb.

Vse pravice, ki niso izrecno podeljene v tem dokumentu, so pridržane.